Iespieddarbi

Speciālās kolekcijas un manuskripti ir tā krājuma daļa, kurai bibliotēkas personāls izrāda īpašu gādību: rūpējas par šo kolekciju fizisko saglabātību, nodrošina starptautiskajiem standartiem atbilstošus apstākļus šo kolekciju glabāšanai, veic to saturisko izpēti,  lai šīs kultūrvēsturiskās vērtības saglabātu nākamajām paaudzēm. Speciālās kolekcijas ir bibliotēkas ,,sirds’’ un krājuma lepnums, kas atšķir akadēmiskās un zinātniskās bibliotēkas no citām bibliotēkām. Vērtīgie izdevumi, kas glabājas speciālos krājumos, kalpo gan kā ,,gara maize’’ zinātniekiem, gan mācību materiāls un iedvesmas avots studentiem un citiem interesentiem. Bibliotēku speciālās kolekcijas ir galvenokārt reto izdevumu un rokrakstu kolekcijas.     SKATĪT IESPIEDDARBUS