Virtuālā izstāde „Pēc 5 mirkļiem 100 gadi” veltīta Latvijas Universitātes (LU) 95. jubilejai un tapusi, gaidot augstskolas 100. jubileju, kas tiks svinēta 2019. gadā – tieši pēc pieciem gadiem. Virtuālā izstāde sniedz ieskatu Latvijas Universitātes bibliotēkas un Latvijas Universitātes Akadēmiskās Bibliotēkas krājumos, atklāj, kādi dārgumi slēpjas bibliotēku plauktos, seifos un krātuvēs, kas saglabājušies gadu simtu ritējumā. Universitātes Bibliotēkas ir LU intelektuālo vērtību, zinātnes sasniegumu, kā arī pasaules kultūras vēsturiskā mantojuma glabātājas un uzturētājas. Bibliotēku krājumos glabājas unikālas speciālās kolekcijas, tām ir zinātniska un kultūrvēsturiska nozīmība LU, Latvijas kultūras, zinātnes un pasaules kultūras vēsturē. Izstādē pirmo reizi vienkopus skatāmi unikāli informācijas resursi no Latvijas Universitātes divu bibliotēku krājumiem: pergamenti, gravīras, attēlizdevumi, kartes, rokraksti un iespieddarbi. Virtuālajā izstādē „Pēc 5 mirkļiem 100 gadi” aplūkojamas vairāk nekā 600 digitālo lappušu, kas aptver laika posmu no 13. gs. līdz 20. gs. sākumam.