Rīgai – 700

Izstādē aplūkojami informatīvi bagāti, reti sastopami un vizuāli izteiksmīgi materiāli par Rīgas septiņsimtgades svētkiem 1901. gadā. Par nozīmīgāko svētku pasākumu pelnīti tika uzskatīta rūpniecības un amatniecības izstāde Esplanādē, kur piedalījās 775 dalībnieki no Baltijas. Strēlnieku dārzā pie pilsētas kanāla tika uzcelta V. Neimaņa, A. Reinberga un E. Todes projektētā „Vecrīga” – vēsturiska sapņu vīzija, 17. gs. sākuma Rīgas pilsētas makets mērogā 1:1. Koncertu programmu kolekcija, notis, libreti un dziesmu tekstu lapiņas iepazīstina ar svētku sarīkojumos un dievkalpojumos skanējušo mūziku Rīgas pilsētas teātrī un baznīcās. Ielūgumi, ēdienkartes un citi iznīcībai bieži pakļautie sīkiespieddarbi liecina par izklaides un saviesīgo pasākumu plašo klāstu Rīgas svētkos. Par godu svētkiem tika izdoti vairāki bagātīgi ilustrēti ceļveži pa Rīgu, tās apkārtni un jubilejas izstādi, kā arī atklātņu un fotogrāfiju komplekti un albumi.

SKATĪT ATTĒLUS