Gravīras


Izstādē aplūkojamas unikālas Napoleona dibinātā Eģiptoloģijas institūta izdoto oriģinālgravīru kolekcijas „Description de l’Égypte, ou, Recueil des observations et des recherches qui ont été faites en Égypte pendant l’expédition de l’armée française” (Ēģiptes apraksts jeb piezīmju kolekcija, kas veidota Ēģiptē Francijas armijas ekspedīcijas laikā) 2. izdevuma gravīras.  
Vēsturiski ilustratīvo, dokumentāli precīzo un mākslinieciski vērtīgo gravīru kolekciju veidojuši vairāk nekā 150 franču zinātnieki Napoleona Ēģiptes ekspedīcijas laikā no 1798. līdz 1801. gadam. Pēc ekspedīcijas ap 2000 mākslinieku, kartogrāfu, burtliču un ap 400 gravieru sagatavoja 19. gadsimta šedevra izdevumu, kas nāca klajā Parīzē laikā no 1821. līdz 1829. gadam.        Gravīras sniedz nozīmīgu informāciju par Ēģiptes vēsturi dažādos laika posmos, par kultūras pieminekļiem un Napoleona militāro akciju Ēģiptē. Tās ir detalizētākais Ēģiptes teritorijas un tās pieminekļu raksturojums.

SKATĪT ATTĒLUS