Attēlizdevumi

Attēli no Johana Kristofa Broces kolekcijas Pedagogs un novadpētnieks Johans Kristofs Broce (1742–1823) dzimis Gerlicā, Leipcigas un Vitenbergas Universitātē studējis teoloģiju un filozofiju un apguvis tehnisko zīmēšanu. 1768. gadā J. K. Broce pārnāca uz Rīgu un gadu vēlāk uzsāka pedagoga darbu pilsētas Ķeizariskajā licejā, kur nostrādāja 46 gadus.

J. K. Broce krāja vēsturiskus materiālus un zīmēja visu, kas viņam likās nozīmīgs: cilvēkus, celtnes, monētas, ģerboņus, pilsētu plānus, tehniskus jaunievedumus un citus objektus, turklāt visu fiksēdams ar lielu precizitāti un zīmējumiem vienmēr pievienodams rakstītus paskaidrojumus. Daudzi no viņa zīmētajiem objektiem laika gaitā gājuši bojā, bet ziņas par tiem saglabājušās J. K. Broces zīmējumos un aprakstos, kas sakopoti 10 lielformāta sējumos ar nosaukumu „Sammlung verschiedner Liefländischer Monumente ...” un glabājas Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā.

SKATĪT ATTĒLUS

Attēli no V. Z. fon Stefenhāgena gravīru izdevumiem

Vilhelms Zigfrīds fon Stefenhāgens (1814–1881) dzimis Kuldīgā, tēlnieka izglītību ieguvis 1834. gadā Pēterburgas Mākslas akadēmijā, zināšanas papildinājis 1846. gadā Frankfurtē pie Mainas un 1848. gadā – Minhenes Mākslas akadēmijā.

19. gadsimta vidū Eiropā ļoti iecienīti bija ceļojumu apraksti. V. Z. fon Stefenhāgens veltīja desmit gadus, apceļojot Baltijas valstis un zīmējumos iemūžinot gleznainās ainavas un pilsētu skatus. Līdzās teiku un nostāstu apvītām greznām pilīm, muižām un krāšņām parku ainavām mākslinieks ir atainojis arī necilos zemnieku namiņus un tā laika vienkāršā cilvēka ikdienas gaitas. V. Z. fon Stefenhāgena veikums – vairāk nekā 80 izcilas gravīras kopā ar aprakstiem par Baltijas skaistākajām vietām izdotas trīs lieliskos ilustrētos albumos. Izdevumi glabājas Latvijas Universitātes Bibliotēkā. 

SKATĪT ATTĒLUS

Fotoattēli no albumiem

Bibliotēka ir viena no atmiņas institūcijām, kur līdzās dažādiem informācijas resursiem tiek glabātas arī fotogrāfijas. Fotogrāfijas ieņem nozīmīgu vietu cilvēka pasaules izpratnes veidošanā. Tās izgaismo aizgājušo laikmetu zaudējumus un uzvaras – aptur un iemūžina mirkli, padarot to par daļu no cilvēka un arī tautas atmiņas. Aplūkojot un pētot fotogrāfijas, varam gūt priekšstatu par dažādām sociālām un vēsturiskām norisēm.

Izstādē skatāmi vairāki unikāli 20. gadsimta fotogrāfiju albumi: „Kurzeme un Lietuva” (20. gs. sākums), „Latvijas bēgļu atgriešanās” (1922. gads) un albums ar fotogrāfa Jāņa Rieksta 20. gs. 20. un 30. gados iemūžināto leģendāro Romas viesnīcu. Šajos albumos redzamās fotogrāfijas uzskatāmi ataino Latvijas un tās iedzīvotāju vēsturi noteiktā laika griezumā.

SKATĪT ATTĒLUS